KONZERVACIJA I RESTAURACIJA DRVETA, PAPIRA, PERGAMENTA I TEKSTILA II


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA ABRAMOVIĆ ORLANDIĆ4x1
4B
SANJA SERHATLIĆ2x1
4B