Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: +4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽIDAR JOVIĆEVIĆ4x1
8B