RAČUNOVODSTVENI MENADŽMENT


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti koji odslušaju predmet i polože ispit su osposobljeni da: - Razlikuju menadžersko, troškovno, finansijsko i porezno računovodstvo, - Objasne i interpretiraju različite vrste troškova koji se javljaju u poslovanju hotelsko-turističkog preduzeća, - Izrade kalkulacije proizvoda, usluga i sl., - Primijene različite metode obračuna troškova, - Pripreme odgovarajuće dnevne, sedmične i mjesečne izvještaje za pojedine vrste centara odgovornosti u hotelsko-turističkom preduzeću, - Izrade mjesečni izvještaj o poslovanju hotelsko-turističkog preduzeća, - Razumiju važnost i korisnost informacija iz internih izvještaja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA STANOVČIĆ3x1
20B+2S+55P