INTERNET TEHNOLOGIJE I SERVISI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa Internet tehnologije i servisi, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Demonstrira osnovne opcije za prilagođavanje rada na računaru u mrežnom okruženju, ukljujući podešavanja vezana za IP adresu; 2. Objašnjava razlike između različitih tipova Internet konekcija i protokola koji obezbjeđuju Internet komunikaciju; 3. Demonstrira korišćenje raznovrsnih HTML tagova 4. Osmišljava i kreira osnovne elemente web prezentacije zasnovane na izradi pojedinačnih web stranica korišćenjem elemenata HTML-a; 5. Objašnjava osnovne karakteristike podataka na webu (slika i video), posebno one karakteristike na kojima su zasnovane moderne web marketing aplikacije u turizmu 6. Primjenjuje softwarske alate za obradu digitalne slike i digitalnih video podataka, sa naprednim opcijama za rada sa pomenutim podacima 7. Integrišu obrađene podatke u turističke web prezentacije namijenjene efikasnijem turističkom poslovanju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA OROVIĆ3x1
4S+1P
ĐORĐE STANKOVIĆ1x1
4S+1P

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati završnog ispita

Termin polaganja ispita

Termin nastave

Termin nastave