MENADŽMENT SELEKTIVNOG TURIZMA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sposobnost: razumijevanja pojmova vezanih za selektivni turizam i posebne vidove selektivnog turizma - zdravstveni, nautički, sportski, ekouturizam, avanturistički, poslovni, kulturni, agroturizam, gastronomski, religijski, lovni, ribolovni, edukacioni, šoping, kockarski, seks i crni turizam; razumijevanje ponude i tražnje u posebnim vidovima selektivnog turizma; kreiranja ponude u okviru posebnih vidova selektivnog turizma; i strategijskog upravljanja razvojem posebnim vidovima selektivnog turizma u destinacijama selektivnog turizma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ3x1
16B+1S+3P

REZULTATI POLAGANJA ISPITA/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatne elektronske monografije-udžbenici/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Korekcije termina polaganja kolokvijuma

Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024

Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić