UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U TURIZMU


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA MANOJLOVIĆ2x1
16B
TATIJANA STANOVČIĆ3x1
16B