INTERNET TEHNOLOGIJE I SERVISI


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Demonstrira korišćenje raznovrsnih HTML tagova - Kreira stranice web prezentacije - Osmišljava i kreira osnovne elemente web prezentacije zasnovane na izradi pojedinačnih web stranica korišćenjem elemenata HTML-a; - Poznaje osnovne karakteristike podataka na webu (slika i video), posebno one karakteristike na kojima su zasnovane moderne web marketing aplikacije u turizmu - Primjenjuje softwarske alate za obradu digitalne slike i digitalnih video podataka, sa naprednim opcijama za rada sa pomenutim podacima - Integrišu obrađene podatke u turističke web prezentacije namijenjene efikasnijem turističkom poslovanju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA OROVIĆ3x1
16B
ĐORĐE STANKOVIĆ2x1
16B