TURIZAM U NACIONALNIM PARKOVIMA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO VUJAČIĆ