TURIZAM U NACIONALNIM PARKOVIMA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO VUJAČIĆ3x1
14B+1S
1x1
14B+1S