Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sposobnost: razumijevanje ekoturizma kao posebnog vida selektivnog turizma; razumijevanja ponude i tražnje u ekoturizmu; formiranja cijena u uslužnoj ponudi ekoturizma; kreiranja promocije i distribucije uslužne ponude ekoturizma; analiziranja ekoturizma u Crnoj Gori i Evropskoj uniji; razumijevanje osnovnih karakteristika destinacije ekoturizma; kreiranja održivog razvoja destinacije ekoturizma na strategijskim osnovama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ3x1
12B