RAZUMIJEVANJE POTROŠACA U TURIZMU


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Poznaje osnovne pojmove i modele ponašanja potrošača u turizmu - Razumije ulogu istraživanja ponašanja potrošača u kontekstu unapređenja ponude turističke destinacije i preduzeća - Upoređuje karakteristike potrošača u cilju efikasne segmentacije tržišta i pozicioniranja za odgovarajuće ciljne grupe - Analizira različite faktore uticaja na formiranje odluka potrošača u turizmu - Formira stav o promjenama u ponašanju potrošača na osnovu trendova na globalnom turističkom tržištu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ

Ispit u januarskom roku

Rezultati ispita u drugom septembarskom roku

Rezultati ispita u prvom septembarskom roku

Termini ispita u septembarskom ispitnom roku

Rezultati redovnog završnog ispita

Rezultati redovnog kolokvijuma