Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove elektronskog poslovanja i Interneta. Razlikovati, prepoznati i klasiikovati oblike elektronske trgovine zavisno od učesnika, tehnologije, legislative i načina zarade. Pronaći i kritički ocijeniti poslovne informacije na Internetu i na osnovu njih pripremiti i proizvesti ponude prema klijentima i modifikovati poslovne funkcije preduzeća; Osmisliti koncept virtualnog rada i virtualnog turističkog preduzeća, elektonski marketing i nastup firme na Internetu;Ocijeni i utvrdi bezbjednosnosne rizike ponuđenih elektronskih servisa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽO KRSTAJIĆ

Rezultati

Termin ispita

Rezultati