Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog kursa student će pokazati sposobnost da: 1. Definiše osnovne statističke pojmove. 2. Prikupi, uredi i u tabelama kao i grafički prikaže sakupljene statističke podatke 3. Koristi i tumači osnovne statističke pokazatelje. 4. Razlikuje i pravilno primijenjuje statističke tehnike i metode. 5. Primijeni osnovne metode deskriptivne statistike na konkretnom primjeru. 6. Provede jednostavnu statističku analizu prikupljenih podataka i da pravilno interpretira dobijene rezultate.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA VUJOŠEVIĆ

Termin završnog ispita

Termin popravnog kolokvijuma

Izmjena termina kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Termini zavrsnog ispita

Termini polaganja kolokvijuma