Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će biti sposoban da u praksi razumije i primjenjuje osnove poslovnog prava u turizmu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA NIKČEVIĆ

Nova objava - 14.02.2018 13:31 ECTS informacija