FINANSIJSKI MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti koji odslušaju predmet i polože ispit su osposobljeni da: Prikupljaju, analiziraju i upravljaju informacijama za finansijsko odlučivanje, prezentuju i upotrijebe prikupljene informacije u cilju smanjivanja finansijskih rizika, razlikuju rizike u poslovanju, analiziraju poslovanje, izrade model i strategije za upravljanje rizicima. Program predmeta je prvenstveno orjentisan na osposobljavanje budućih magistara iz oblasti turizma i hotelijerstva da znaju organizovati finansijsku funkciju u hotelsko-turističkom preduzeću, kao i poznavanje finansijskih tržišta i institucija, njihovih instrumenata i specifičnih oblika finansiranja. Naglasak je na razvijanju kritičkog razmišljanja kod studenata sa ciljem da mogu povezivati teorijska znanja sa zahtjevima prakse.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATIJANA STANOVČIĆ

Termin završnog ispita

Termini ispita u septembarskom roku

Termin završnog ispita

Konsultacije

Konsultacije

Termini ispita u septembarskom roku