LIDERSTVO U HOTELIJERSTVU


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljavanje studenata da vladaju, razvijaju i koriste tehnike rukovođenja ljudskim resursima

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PEKOVIĆ