MENADŽMENT SPECIJALIZOVANIH HOTELA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za specijalizovane hotele. Analizirati osnovnu ponudu specijalizovanih hotela. Analizirati dodatnu ponudu specijalizovanih hotela. Upoređivati specifičnosti upravljanja između različitih tipova specijalizovanih hotela.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ

REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Odlaganje ispita zakazanog za 11.01.2022.

UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

TERMINI KOLOKVIJUMA I ZAVRŠNIH ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU