PONAŠANJE I ZAŠTITA POTROŠAČA U TURIZMU


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
44B+9P
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ3x1
44B+9P