MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ3x1
6B