MENADŽMENT DOGAĐAJA U TURIZMU


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA RAŠKOVIĆ2x1
10B
ANDRIELA VITIĆ-ĆETKOVIĆ3x1
10B