Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će naučiti: 1. Predstaviti sebe i drugoga. 2. Da razumije jednostavniji jelovnik i preda porudžbinu u lokalu. 3. Da dočeka gosta i ponudi ga hranom i pićem. 4. Da komunicira u različitim prodavnicama. 5. Da daje naredbe u imperativu. 6. Da stekne osnove međukulturnog komuniciranja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA DONAT-KRIVOKAPIĆ2x1
34B+1P
1x1
34B+1P

Osvojeni bodovi na pismenom iz Njemačkog jezika I i Njemačkog jezika III

Njemački jezik I i III, evidencija osvojenih bodva

Njemački jezik I i III, bodovi na pismenom dijelu ispita

Reyultati popravnog kolkvijuma iz Njemačkog jezika

Rezultati kolokvijuma iz Njemačkog jezika I i III

Njemački jezik - osvojeni bodovi za sve tri godine.