Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA SIMOVIĆ.4x1
147B+10P
JOVANA JANINOVIĆ.4x1
147B+10P
ANĐELA RAŠKOVIĆ.4x1
147B+10P
MILEVA MANOJLOVIĆ.4x1
147B+10P
MILICA KATNIĆ.4x1
147B+10P