Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA MANOJLOVIĆ2x1
13B+8S+9P
TATIJANA STANOVČIĆ3x1
13B+8S+9P