Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA MANOJLOVIĆ2x1
6B+1P
TATIJANA STANOVČIĆ3x1
6B+1P

Vježbe

Predavanja

Vježbe

Predavanja

Vježbe

Predavanja