Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA MANOJLOVIĆ2x1
11B+3P
TATJANA STANOVČIĆ3x1
11B+3P

Vježbe

Predavanja

Vježbe

Predavanja

Vježbe

Predavanja