Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sposobnost: razumijevanja osnovnih pojmova u okviru turističke politike; analiziranja mjera i aktivnosti turističke politike u periodima – socijalnog, intenzivnog, selektivnog, sanacionog, stagnacije, privatizacionog i liberalizacije investiranja; i samostalnog kreiranja mjera i aktivnosti turističke politike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA MANOJLOVIĆ2x2
146B+51P
ALEKSA VUČETIĆ3x2
146B+51P

Objavljena je monografija-udžbenik: "Turistička politika i razvoj"

RASPORED KOLOKVIJUMA ZA LJETNJI SEMESTAR 2023. GODINE - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

POLAGANJE U ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

REZULTATI POLAGANJA KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Vučetić