Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Sposobnost: analize osnovnih pojmova vezanih za putničke agencije; indentifikovanja resursa putničkih agencija; indentifikovanja i primjene pet dimenzija održivosti putničkih agencija; kreiranja marketing miksa putničkih agencija; istorijske analize razvoja putničkih agencija u konkretnoj turističkoj destinaciji; razumijevanja osnovnih pojmova vezanih za konkurentnost putničkih agencija; analiziranja internog i eksternog okruženja putničkih agencija; i strategijskog upravljanja putničkom agencijom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA VLAHOVIĆ2x1
74B+21S+20P
ALEKSA VUČETIĆ3x1
74B+21S+20P

Uputstvo za polaganje kolokvijuma i ispita studijske 2023/2024

Pregled provjera znanja od kuće/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatna elektronska monografija-udžbenik/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

Besplatne elektronske knjige/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić

E-index ocjene

E-index