MENADŽMENT PUTNIČKIH AGENCIJA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za putničke agencije. Analizirati istorijski razvoj putničkih agencija u Crnoj Gori i državama Evropske Unije. Upoređivati uticaje između putničkih agencija i ostalih činilaca u turističkom sistemu. Kreirati aktivnosti u procesu strategijskog upravljanja razvojem putničke agencije. Utvrditi paket aranžmane namijenjene ponudi selektivnog turizma. Razumjeti mjere i aktivnosti kontrole poslovanja i revizije poslovanja putničkih agencija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA SIMOVIĆ2x1
66B+20S+10P
ALEKSA VUČETIĆ3x1
66B+20S+9P