Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog kursa student će pokazati sposobnost da: 1. Definiše osnovne statističke pojmove. 2. Prikupi, uredi i u tabelama kao i grafički prikaže sakupljene statističke podatke 3. Koristi i tumači osnovne statističke pokazatelje. 4. Razlikuje i pravilno primijenjuje statističke tehnike i metode. 5. Primijeni osnovne metode deskriptivne statistike na konkretnom primjeru. 6. Provede jednostavnu statističku analizu prikupljenih podataka i da pravilno interpretira dobijene rezultate.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA MORIC1x3
175B+46P
SAŠA VUJOŠEVIĆ2x2
175B+46P

Obavještenje - Rezultati ispita

Obavještenje - Popravni rok kolokvijuma po "starom sistemu" 20/05/2021 u 11.00h

Obavještenje - Poslovna statistika "stari program" K1 06/05/2021 u 11.00h

Obavještenje - Dopunski usmeni rok

Obavještenje - Martovski rok, 04/03/2021 u 10.00h

Obavještenje - Rezultati ZI2 i predlog zaključnih ocjena