Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završetka ovog kursa student će pokazati sposobnost da: 1. Definiše osnovne statističke pojmove. 2. Prikupi, uredi i u tabelama kao i grafički prikaže sakupljene statističke podatke 3. Koristi i tumači osnovne statističke pokazatelje. 4. Razlikuje i pravilno primijenjuje statističke tehnike i metode. 5. Primijeni osnovne metode deskriptivne statistike na konkretnom primjeru. 6. Provede jednostavnu statističku analizu prikupljenih podataka i da pravilno interpretira dobijene rezultate.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILEVA MANOJLOVIĆ1x2
146B+60P
SAŠA VUJOŠEVIĆ2x2
146B+60P

Konačni rezultati nakon popravnog ispita Datoteka

Popravni završni ispit

Tabela nakon završnog ispita

Termin zavrsnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma