Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će naučiti: 1. Govoriti o raznim oblicima stanovanja. 2. Govoriti u prošlom vremenu o svom djetinjstvu. 3. Govoriti o izletima i preporučivati ih. 4. Govoriti o ishrani, davati savjete u imperativu. 5. Sastaviti kraću ponudu za određenu destinaciju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA CVETKOVIĆ ĐORĐEVIĆ2x1
18B+6P
1x1
18B+6P

Njemački jezik-septembarski rok-osvojeni bodovi

Zaključne ocjene iz Njemačkog jezika, sve tri godine, T+H

Njemački jezik-bodovi na kolokvijumu za I i II godinu

Termini kolokvijuma iz njemačkog za sve godine

Termini kolokvijuma iz njemačkog jezika

Njemački jezik - I god, materijal za 5. sedmicu