Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: ukaže na najznačajnije momente istorijskog razvoja discipline političkog marketinga, protumači i obrazloži osnovne termine političkog marketinga, poput: izbornog programa, izborne strategije, političke propagande, razlikuje politički marketing od šire primjene marketinga, analizira predizbornu kampanju političke partije i uporedi je sa teorijskim argumentima o dobrim praksama prilikom vođenja kampanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA KOMAR
NEMANJA BATRIĆEVIĆ

Termin redovnog i popravnog ispita

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Termin redovnog kolokvijuma

Vježbe XI - link

Jedanaesto predavanje - link

Prezentacija sa jedanaestog predavanja

Prezentacija sa desetog predavanja

Prezentacija sa sedmog predavanja

Prezentacija sa osmog predavanja

Uputstvo za izradu i raspored kampanja

Prezentacija sa šestog predavanja