Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Diskusija izbornih kampanja

16.05.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Online konsultacije

26.04.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Popravni probni test

21.04.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Lista ispitnih pitanja iz Političkog marketinga

20.04.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Popravni probni test

19.04.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Način polaganja ispita

17.04.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Rezultati probnog testa

01.04.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Probni test

31.03.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Uputstvo o načinu organizacije probnog testa iz Političkog marketinga

30.03.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Uputstvo za izradu finalnog izvještaja

30.03.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Režim nastave u vrijeme obustave rada na UCG

22.03.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Vjezbe - materijali

12.03.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Bodovi tokom semestra

02.06.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Ispit i popravni ispit iz Političkog marketinga

14.05.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Promjena termina prijevremenog ispita za studente koju učestvuju na Work and Travel programu

07.05.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Dodatni čas

07.05.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Promjena termina vjezbi

06.05.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Rezultati popravnog kolokvijuma

24.04.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Termin popravnog kolokvijuma

15.04.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Kolokvijum - rezultati

09.04.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Predavanje 9. aprila

07.04.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Termini prezentacija

01.04.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Kolokvijum - termin

24.03.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Vjezbe I i II - slajdovi

04.03.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-POLITIČKI MARKETING

Vježbe - izmjena termina

25.02.2019