Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- pravilno interpretiraju osnovne statističke pojmove; - odaberu i primijene u konkretnom slučaju odgovarajuće statističke metode; - analiziraju i interpretiraju rezultate dobijene primjenom statističkih metoda; - prate i razumiju stručnu i naučnu literaturu u kojoj su rezultati izraženi statističkim terminima i simbolima; - planiraju, realizuju i interpretiraju jednostavne istraživačke zadatke u kojima se koriste stečena znanja iz statistike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JULIJA CEROVIĆ SMOLOVIĆ2x1
2S
NEMANJA BATRIĆEVIĆ1x1
2S

Promjena termina vježbi

Termin popravnog kolokvijuma

Obavještenje o terminu kolokvijuma

Pregled predmeta

Uvodno predavanje

Rezultati popravnog kolokvijuma

Materijali sa 9 vježbi

Materijali sa osmih vježbi

Materijali sa sedmih vježbi

Prezentacija sa šestih vježbi

Prezentacija sa četvrtih i petih vježbi

Prezentacija sa trećih vježbi