Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-STATISTIKA -   21.11.2019
  Materijali sa 9 vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-STATISTIKA -   15.11.2019
  Materijali sa osmih vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-STATISTIKA -   11.11.2019
  Materijali sa sedmih vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-STATISTIKA -   04.11.2019
  Prezentacija sa šestih vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-STATISTIKA -   25.10.2019
  Prezentacija sa četvrtih i petih vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-STATISTIKA -   10.10.2019
  Prezentacija sa trećih vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-STATISTIKA -   03.10.2019
  Prezentacija sa drugih vježbi