Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- pravilno interpretiraju osnovne statističke pojmove; - odaberu i primijene u konkretnom slučaju odgovarajuće statističke metode; - analiziraju i interpretiraju rezultate dobijene primjenom statističkih metoda; - prate i razumiju stručnu i naučnu literaturu u kojoj su rezultati izraženi statističkim terminima i simbolima; - planiraju, realizuju i interpretiraju jednostavne istraživačke zadatke u kojima se koriste stečena znanja iz statistike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati popravnog završnog

Termin popravnog zavrsnog ispita

Rezultati kolokvijuma

Online sistem za vježbu

Promjena termina vježbi 7.12.

Promjena termina vježbi 16.11.

Materijali sa 9 vježbi

Materijali sa osmih vježbi

Materijali sa sedmih vježbi

Prezentacija sa šestih vježbi

Prezentacija sa četvrtih i petih vježbi

Prezentacija sa trećih vježbi