SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analizira pravilnosti u ponašanju država i drugih međunarodnih aktera u istoriji međunarodnih odnosa XX vijeka - Prepoznaje i definiše osnovne sisteme uređenja i funkcionisanja međunarodnih odnosa u XX vijeku - Definiše osnovne aktere, procese i događaje u savremenim međunarodnim odnosima - Povezuje teoriju i praksu u savremenim međunarodnim odnosima u cilju kritičkog razmišljanja o odnosima velikih sila

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
2S
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
2S

Informacije o predmetu 2024.

Popravni rok ispita

Finalni termini završnog ispita

Izmjena termina završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma