Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termini kolokvijuma

21.02.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

ECTS katalog i spisak tema za seminarski rad

13.02.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termin završnih ispita

31.05.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Bodovno stanje prije ispita

20.05.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Rezultati popravnog kolokvijuma

25.04.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termin popravnog kolokvijuma

22.04.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Rezultati kolokvijuma

11.04.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termin kolokvijuma

08.04.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termini odbrane seminarskih radova

27.02.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Materijal za vježbe

13.02.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termin vježbi

11.02.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Popravni kolokvijum - avgustovski/septembarski rok

21.08.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Konačne ocjene

22.06.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termin popravnog ispita

20.06.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Rezultati popravnog kolokvijuma

17.05.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termin ispita

14.05.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Rezultati kolokvijuma i termin popravnog

10.05.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

SIMO - termin kolokvijuma

26.04.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Odlaganje vježbi

12.04.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Novi termin vjezbi

14.03.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Novi termin vježbi

16.02.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Plan rada na vježbama i ECTS katalog

15.02.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termin kolokvijuma avgustovski/septembarski rok

31.08.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

SIMO - avgustovski/septembarski rok

17.07.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Bodovna lista nakon popravnog završnog ispita

27.06.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termin popravnog završnog ispita

14.06.2017


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA

Termin završnog ispita

08.06.2017