Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   31.05.2021
  Popravni rok
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   10.05.2021
  Termin ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   10.05.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma i pregled bodova pred ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   10.05.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma i pregled bodova pred ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   06.05.2021
  Popravni kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   28.04.2021
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   23.04.2021
  Prvi kolokvijum
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   19.04.2021
  Vježbe 19.04.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   16.04.2021
  Promjena termina kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   11.04.2021
  Vježbe 12.04.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   05.04.2021
  Vježbe 05.04.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   29.03.2021
  Link za vježbe 29.03.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   22.03.2021
  Link za vježbe 22.03.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   15.03.2021
  Vježbe 15.03.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   08.03.2021
  Vježbe 08.03.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   08.03.2021
  Raspored odbrana seminarskih radova
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   05.03.2021
  Termini kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   28.02.2021
  Link za vježbe 01.03.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   22.02.2021
  Vježbe 22.02.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   21.02.2021
  Link za čas vježbi 22.02.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   14.02.2021
  Prvi čas vježbi
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   23.09.2020
  VAŽNO! NOVI DATUM POPRAVNOG ISPITA
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   25.05.2020
  Kina u savremenim međunarodnim odnosima
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   20.05.2020
  Novi termini završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   15.05.2020
  Termini završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   15.05.2020
  Okvirna ispitna pitanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   11.05.2020
  BRIKS
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   04.05.2020
  Pitanja terorizma u međunarodnim odnosima
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   28.04.2020
  Spoljna politika Turske
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   20.04.2020
  Nova javna diplomatija
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   13.04.2020
  Demokratska tranzicija u Brazilu
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   06.04.2020
  Priroda promjene režima u arapskim zemljama
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   30.03.2020
  Teoretičari međunarodnih odnosa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   27.03.2020
  Ruska spoljna politika
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   24.03.2020
  Odbrane radova (skype)
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   24.03.2020
  Literatura
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   19.03.2020
  Pisanje radova tokom trajanja privremenih mjera
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   15.03.2020
  Novi termini kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   10.03.2020
  Odbrane 16.03.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   02.03.2020
  Termini odbrane seminarskih radova
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   21.02.2020
  Termini kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   13.02.2020
  ECTS katalog i spisak tema za seminarski rad
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   31.05.2019
  Termin završnih ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   20.05.2019
  Bodovno stanje prije ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   25.04.2019
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   22.04.2019
  Termin popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   11.04.2019
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   08.04.2019
  Termin kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   27.02.2019
  Termini odbrane seminarskih radova
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-SAVREMENA ISTORIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA -   13.02.2019
  Materijal za vježbe

1 | 2