ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Predmet ima za cilj da osposobi studenta za razumijevanje istorije spoljne politike i diplomatije Crne Gore

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
40B+21P
BORIS VUKIĆEVIĆ3x1
40B+21P