Dokumenti - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   19.02.2024
  ECTS katalog sa terminima provjere znanja i ispitna pitanja iz IDCG, studijska 2023/24. godina
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-ISTORIJA DIPLOMATIJE CRNE GORE -   16.02.2023
  ECTS katalog sa terminima testova; Ispitna pitanja; Spisak tema za seminarske radove