MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ2x1
25B
NIKOLA DOŽIĆ2x1
22B