Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Izborni
Fond: 2++0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da sluša, čita, učestvuje u razgovoru, povezano govori i piše na francuskom jeziku na nivou A1-1 skale ZEO u kontekstu svoje struke (diplomatija/novinarstvo). Student će moći da prepozna i predstavi značaj francuskog jezika u međunarodnim organizacijama sa fokusom na EU.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVONA JOVANOVIĆ2x1
20B+1P