SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOSLAV RASPOPOVIĆ2x1
59B+52P