Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   20.09.2021
  Rezultati popravnih testova u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   15.09.2021
  Termin polaganja popravnog kolokvijuma u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   08.09.2021
  Rezultati testa u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   07.09.2021
  Termin polaganja ispita u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   25.08.2021
  Termini polaganja popravnih testova u septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   28.05.2021
  Pozivni link za posljednje predavanje
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   26.05.2021
  Rezultati popravnog testa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   14.05.2021
  Raspored polaganja popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   07.05.2021
  Predavanje - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   01.05.2021
  Rezultati redovnog testa
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   01.05.2021
  Rezultati redovnog testa - ažurirano
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   21.04.2021
  Raspored polaganja redovnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   16.04.2021
  Predavanje - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   14.04.2021
  Obavještenje o kolokvijumu
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   09.04.2021
  Predavanje pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   02.04.2021
  Predavanje - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   26.03.2021
  Predavanje - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   19.03.2021
  Predavanje - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   12.03.2021
  Predavanje - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   05.03.2021
  Treći čas predavanja - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   28.02.2021
  Literatura za kolokvijum i za završni ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   25.02.2021
  Termini predispitnih provjera znanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   25.02.2021
  Drugi čas predavanja - pozivni link
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   18.02.2021
  Prvi čas predavanja - link za Zoom
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   17.02.2021
  Obavještenje o prvom predavanju
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   22.05.2020
  Savremena politička istorija - termini ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   15.05.2020
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - prezentacija za 15.05.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   04.05.2020
  Savremena politička istorija - prezentacija za 08.05.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   21.04.2020
  Savremena politička istorija - prezentacija za 24.04.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   21.04.2020
  Savremena politička istorija - ispitna pitanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   01.04.2020
  Savremena politička istorija - prezentacija za 27.03.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   01.04.2020
  Savremena politička istorija - prezentacija za 03.04.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   24.03.2020
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - materijal za 20.03.2020.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   02.03.2020
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - TERMINI KOLOKVIJUMA
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   17.02.2020
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - obavještenje
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   12.09.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - OBAVJEŠTENJE
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   05.07.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termini za avgust/septembar
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   27.05.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - termini
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   24.05.2019
  Rezultati popravnog kolokvijum
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   14.05.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   25.04.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - popravni kolokvijum
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   15.04.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - Ispitna pitanja i literatura za završni
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   15.04.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   12.04.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - odlaganje nastave
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   08.04.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - kolokvijum
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   11.03.2019
  Obavještenje- Izmjena termina kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   25.02.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   22.02.2019
  SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA - odlaganje nastave
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   27.08.2018
  Savremena politička istorija – avgustovski/ septembarski rok
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENA POLITIČKA ISTORIJA -   18.06.2018
  Savremena politička istorija - promjena termina

1 | 2