SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ2x1
41B+5S+31P
SRĐAN DARMANOVIĆ2x1
41B+5S+31P