Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Vježbe prezentacija - Velika Britanija

26.10.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Obavještenje vježbe

18.10.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Vježbe I

06.10.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Uvodno predavanje - prezentacija

30.09.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Rezultati ispita - avgust popravni

19.09.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Rezultati ispita - avgust redovni

13.09.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Rezultati popravnog završnog ispita

01.02.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Popravni završni ispit

24.01.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Rezultati završnog ispita

23.01.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Završni ispit

10.01.2020


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Rezultati popravog kolokvijuma

30.12.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Savremeni politički sistemi - Popravni kol.

22.12.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Savremeni politički sistemi - časovi vježbi

16.12.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Savremeni politički sistemi - časovi vježbi (11.12.2019)

10.12.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Savremeni politički sistemi - Kolokvijum (termin)

03.12.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Popravni ispit

12.09.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Avgust redovni - rezultati

01.09.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Avgustovski rok

12.08.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Bodovi SPS

03.02.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Termin popravnog završnog ispita

29.01.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Bodovi

20.01.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Termin popravnog završnog

13.01.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Rezultati zavrsnog ispita

11.01.2019


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Slajdovi

25.12.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Popravni kolokvijum - rezultati

24.12.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Promjena termina završnog ispita

24.12.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Predavanja

20.12.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Popravni kolokvijum - termin

17.12.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Kolokvijum - rezultati

06.12.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Termin kolokvijuma

26.11.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Predavanja

24.11.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Slajdovi

23.11.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Termin vježbi

14.11.2018


Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSI-SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI

Slajdovi

18.10.2018