POLITIČKI SISTEM CRNE GORE


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ2x1
32B+11S+14P
SRĐAN DARMANOVIĆ2x1
32B+11S+14P