Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - objasni političke procese i događaje savremene opšte istorije XIX i XX vijeka, - vrednuje značaj Francuske buržoaske revolucije i Napoleonovih ratova na društveno-politički razvoj evropskih država prve polovine XIX vijeka, - analizira odlike imperijalizma (kolonijalna osvajanja velikih sila, međunarodne krize i ratovi od polovine XIX vijeka do 1919), - vrednuje značaj socijalizma, fašizma i nacizma kao društveno-političkih i ideoloških sistema XX vijeka, - objasni i vrednuje značaj Drugog svjetskog rata i Hladnog rata u kontekstu međunarodnih odnosa u Evropi i svijetu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
60B+54S+18P

Novi termin predavanja - važno obavještenje

Popravni test - rezultati

Termin popravnog testa

Redovni test - rezultati

Izrada redovnog testa

Novi termin redovnog testa

ECTS (2024) katalog sa terminima testova; Ispitna pitanja sa spiskom literature

ECTS katalog sa terminima testova; Ispitna pitanja sa spiskom literature