Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Polaganje kolokvijuma u avgustovskom roku

Satnica popravnog ispita

Rezultati popravnog testa

Raspored izrade popravnog testa

Termin redovnog i popravnog ispita

Predavanje 29/4