PRAKSA U SOCIJALNOM RADU


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: +5+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MEHMED ĐEČEVIĆ5x1
42B+8S+2P