DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA U CRNOJ GORI


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x1
34B+7S+1P
MILAN MARKOVIĆ2x1
34B+7S+1P