Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi predmet Upravno pravo, student će biti u mogućnosti da: - Obrazloži pojam uprave sa političkog, društvenog, pravnog i praktičnog stanovišta - Uporedi upravne sisteme u organizacionom i funkcionalnom smislu - Analizira organizaciju i elemente javne uprave u strukturi države - Objasni upravno pravno kao granu prava i obrazloži pojam i vrste akata uprave - Analizira pojam, vrste i karakteristike upravnog nadzora i kontrole - Obrazloži upravni postupak, njegove faze i karakteristike

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN MARKOVIĆ
IVAN JEKNIĆ

Upravno pravo - Završni ispit (dodatni rok)

Upravno pravo - Završni ispit (novi termin)

Upravno pravo - Završni ispit i Popravni završni ispit

Upravno pravo - I kol. i Popravni I kol.

Upravno pravo - nastava online (11.05.2021.)

Upravno pravo - nastava online (16.02.2020.)

Upravno pravo - ispitna pitanja

Upravno pravo - nastavni materijali

Upravno pravo - ispitna pitanja